ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавамо све кориснике здравствених услуга који имају здравствено осигурање да услугу у Дому здравља Дервента могу добити на основу електронске картице осигураника, почевши од 1. јула 2024. године.

Пацијенти који немају електронску здравствену картицу или су је изгубили требало би да се обрате Фонду здравственог осигурања РС да би прибавили привремени кориснички број, као привремену замјену за здравствену  електронску картицу осигураника.

Такође обавјештавамо и кориснике здравствених услуга који немају здравствено осигурања да могу добити било коју  здравствену услугу коју Дом здравља Дервента може пружити.