Контакти

Дом здравља Дервента,
Стевана Немање 65
74 400 Дервента
Република Српска
Телефон: +387 53 331 023
Факс: +387 53 333 299
Е-маил.:domzdravlja@dzderventa.org

Централа 053/331-023
Служба породичне медицине 053/333-329  053/ 333-218
Служба хитне медицинске помоћи 053/332-444    124
Aмбуланта за специјалистичке консултације из гинекологије 053/331-023 локал 114
Aмбуланта за специјалистичке консултације из педијатрије 053/331-023 локал 107
Центар за физикалну рехабилитацију у заједници 053/331-023 локал 115  
Хигијенско-епидемиолошка служба 053/333-292
Центар за заштиту менталног здравља 053/332-206
Служба дјечије превентивне и опште стоматологије 053/331-023 локал 106  
Служба лабораторијске дијагностике 053/331-023 локал 105
Служба радиолошке и ултразвучне дијагностике 053/331-023 локал 109 моб 065-078-267
Техничка служба 053/331-023 локал 108