Амбуланта за специјалистичке консултације-Педијатрија

Руководилац службе Прим др Нада Чечавац, специјалиста за дјечије болести

тел. 053 333-329  локал 107

Радно вријеме амбуланте је од 07:00 до 15:00 часова.

Ову организациону службу чини један тим, у којима су један педијатар и једна медицинска сестра-техничар.

Педијатар врши прегледе здраве дјеце за имунизацију, систематске прегледе и прегледе болесне дјеце од 0-6 године, те консултативне прегледе дјеце од 6-18 година упућених од стране породичног доктора .

Такође, педијатар ради и преоперативну обраду дјеце до 18 година и раде систематски преглед у обданишту „Трол“ једанпут седмично. У сарадњи са Центром за социјални рад  дају своје мишљење и налаз за категоризацију дјеце до 18 година

Здравој дјеци од 0 до 6 година прати се раст и развој, врше се систематски прегледи и обавезна имунизација.У првој години ради се систематски преглед најмање 5 пута, гдје се при прегледу прати раст и развој (тјелесна тежина, тјелесна висина, обим главе), прати психомоторни развој, дају савјети о исхрани и њези дјетета и спроводи обавезан календар имунизације.

Укупан број регистроване дјеце од 0 до 6 година за подручје општина Дервента 1617 од чега је  по стандарду број услуга по једном регистрованом је 8 што укупно за педијатрију износи 12936 планираних услуга на годишњем нивоу.

Амбуланта за специјалистичке консултације из педијатрије сарађује с другим службама у свим ситуацијама кад се ради о збрињавању дјеце и младих.