Служба породичне медицине

Руководилац службе Прим.др Радован Тодоровић  спец.породичне медицине,

тел. 053 333-329

Рецепција – картотека телефони 053 333-329 и 053 333-218

Радно вријеме:

Прва смјена 07:00 – 14:00 сати – Друга смјена 14:00 – 20:00 сати

Одговорни медицински техничар: Драгана Бећаревић-Дробиловић дипл. медицинар здравствене његе 

Телефони: 053 333-218 и моб. 065 664-155

Укупно је формирано 12 тимова породичне медицине. Десет тимова породичне медицине ради у Дому здравља, а у теренским амбулантама раде два тима породичне медицине.

ТИМ 1 –   др. Мира Тодоровић- спец. породичне медицине

                 – Jелена Стринић -медицинска сестра

                 – Гордана Јевтић -медицинска сестра

                 контакт број ТИМ 1 065/251-293

ТИМ 2 –   др Наташа Новић доктор медицине

               –Љубинка Миловановић-медицинска сестра

               – Душанка Поповић -медицинска сестра

                контакт број ТИМ 2  065/231-725

ТИМ 3 –  Прим.др Недељка Ђалић спец.опште медицине и породични доктор,

                 -мед.техничар Милојка Лончар-медицинска сестра

                 -мед.техничар Влатка Косић-медицинска сестра

                 контакт број ТИМ 3  065/251-973

ТИМ 4 – др Синиша Калоперовић доктор медицине

                 -Сузана Микеревић -медицинска сестра

                 -Свјетлана Дејановић -медицинска сестра

                  контакт број ТИМ 4  065/251-964

ТИМ 5 –   др Родољуб Крстовић спец.породичне медицине

                 – Сузана Гојић-медицинска сестра

                 – Гордана Бећаревић-медицинска сестра

                   контакт број ТИМ 5  065/251-835

ТИМ 6 –   др Биљана Ступар доктор медицине

                  – Драгица Давидовић-медицинска сестра

                  – Ковиљка Вуковић-медицинска сестра

                   контакт број ТИМ 6  065/251-794

ТИМ 7 –    Прим.др Радован Тодоровић  спец.породичне медицине

                   – Косана Ћустић-медицинска сестра

                   – Цвијета Стјепановић -медицинска сестра

                    контакт број ТИМ 7  065/253-537

ТИМ 8 –   др Неда Тошић доктор медицине

                  – Јованка Лукић-медицинска сестра

                    контакт број ТИМ 8  065/251-436

Теренске амбуланте породичне медицине  су:

Календеровци

ТИМ 9–      др Силвана Тутњевић доктор медицине

                    – Бојана Пијетловић-медицинска сестра

                     контакт број ТИМ 9  065/251-626 или 053 329-245

Осиња

ТИМ 10 -др Немања Чавић доктор медицине

                  – Драгана Којадиновић-медицинска сестра

                  – Ружица Пећић-медицинска сестра

                   контакт број ТИМ 10  065/231-960 или 053 325-018

ТИМ 11 др Аднан Табаковић доктор медицине, моб.065 366-798

                -Брано Пашалић-медицински техничар

ТИМ 12 – др Милена Бјеговић-Ђујић  Специјалиста епидемиологије, моб- 065/080-679

                    – Срећана Балабан-медицинска сестра

Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите је обавила вањску оцјену за три тима породичне медицине у ЈЗУ ДЗ Дервента 27. 11. 2013 године.

Стандарди по којима је вршено оцјењивање су Акредитациони стандарди за породичну медицину.

Спецификација услуга обухваћених оцјењивањем је пружање примарне здравствене заштите по моделу породичне медицине.

Оцјењивање је вршено према акредитационим стандардима у породичној медицини и упутству за оцјењивање Агенције.

Метод провјере обухватио је:

         провјеру увидом,

         интервију са доктором, члановима тима и пацијентима,

         преглед документације

         анализа анкетних упитника.

Након урађене оцјене и достављеног извјештаја сви оцјењивани тимови породичне медицине су добили статус АКРЕДИТОВАНОГ тима породичне медицине.

Акредитација је добровољни процес оцјењивања квалитета рада здравствене установе, на основу примјене оптималног нивоа утврђених стандарда рада здравствене установе у одређеној области здравствене заштите, у овом случају тимова породичне медицине Дома здравља Дервента.

Акредитовани тимови породичне медицине су постигли напредак и боље разумјевање циљева и сложености свога пословања. Видљива је посвећеност краткорочним и дугорочним плановима за побољшање резултата рада и кориштење расположивих ресурса на најефикаснији могући начин.

Рад породичне медицине Дома здравља Дервента је конципиран тако да обезбиједи оквир који омогућава да се дефинишу и имплементирају потребене промјене и направе приоритети за континуирано унапређење у процесу пружања здравствених услуга.

______________________________________________________________________________________

“Имплементацији модела породичне медицине на подручју општине Дервента, приступило се 31. октобра 2001.године, доношењем одлуке Скупштине општине о дистрибуцији амбуланти породичне медицине у складу са планом мрежа здравства у РС. Тим планом је обухваћено 20 амбуланти на територији општине Дервента, 10 у граду и 10 на сеоским подручјима. Дом здравља у Дервенти отишао је далеко у реализацији реформе здравственог система у РС на нивоу примарне здравствене заштите. Активан приступ је почео већ 2003. године едукацијом три тима породичне медицине, затим 2004, едукацијом још три тима, те адаптацијом 4 амбуланте за осам тимова породичне медицине у згради Дома здравља, тако да је од 01. јануара 2005. године Дом здравља у цијелости прешао на систем породичне медицине” и данас има 10 тимова од којих 8 на урбаном и 2 на руралном подручју општине Дервента.