Центар за физикалну рехабилитацију у заједници

Руководилац службе Др Нада Наградић-Пашалић спец. физијатар

Одговорни техничар: Дејан Миљић, дипл.физиотерапеут

Радно вријеме:од 07.00 15.00 часова

пауза од 10:00 – 10:30  часова

Наручивање и информације на број тел. 053/331-023 локал 115

Центар базичне рехабилитације је и акредитована служба у коју долазе пацијенти упућени од стране породичног доктора због пружања услуга рехабилитације у посттрауметским стањима, стањима након хируршког лијечења повреда или деформитета, код акутног  болног синдрома, у егзацербацији хроничног болног стања или обољења локомоторног апарата, упалне или неупалне генезе, дисрегулације постуре код дјеце.

У нашем ЦБР-у се пружају услуге рехабилитације након болничког лијечења или стационарне рехабилитације, код хроничних обољења или стања која захтијевају обнову физикално-рехабилитационог третмана у циљу очувања функционаних способности односно успоравања погоршања стања.

Приоритети при пријему имају:

ратним војним инвалидима,

породицама погинулих бораца,

дјеца и особе са посебним потребама.

Тим Службу за физикалну рехабилитацију у заједници чини: један доктор специјалиста физијатар, један виши физиотерапеут, један физиотерапеут и један медицински техницар.

Садржај медицинског рада чине сљедеће услуге:

рад са дјецом у циљу откривања и третмана деформитета локомоторног система и подучавање чланова породице да учествује у том процесу;

савјетодавни рад са пацијентом и породицом – едукација болесника и чланова породице у циљу спречавања физичке и менталне онеспособљености;

откривање функционалних способности и оцјена потреба за одговарајућим физикално-рехабилитационим третманом примјеном одговарајућих дијагностичких процедура;

спроводјење третмана у том циљу се примјењују кинезиолошке методе праћење едукацијом пацијента за самотретман вјежбе координације, координације равнотеже хода, јачање мускулатуре, апликација ортоза (помагала), примјена различитих извора топлоте (парафин, галванскекупке и др.), терапија ласером,

електростимулација, галванизација, транскутана нервна стимулација, терапија ултразвуком итд.

Хронична стања и обољења која примамо на терапије у оквиру Центра за физикалну рехабилитацију у заједници су:

дисфункције постуре код дјеце,

реуматске дегенеративне болести,

ванзглобни реуматизам,

физикална терапија амбулантног типа, као наставак болничког лијечења или

стационарне рехабилитације,

вертеброгени синдром.                        

Планирамо да пружам услуге и за становништво са Општине Брод.

План обима услуга ове дјелатности утврдјен је на основу: потпуног стандарда од 50.000 корисника по једном тиму и просјечног броја од 0,29 услуга по кориснику годишње.

Од укупног броја услуга 30% се односи на услуге превентиве.