Немедицинске службе

Служба за  финансије, књиговодство и рачуноводство

Руководилац службе Слободан Видојевић дипл.економиста 

тел 053/ 331-533 и моб 066 278-299 е-маил domzdravlja@dzderventa.org

Служба за правне, кадровске и административне послове

Руководилац службе Драган Врањеш дипл. правник

тел 053/331-533 и 053 331-023  е-маил domzdravlja@dzderventa.org

Служба за одржавање објеката, инсталација и опреме с котловницом

Руководилац службе Раде Душанић

 тел 053/331-023 и моб 065 012-223 е-маил domzdravlja@dzderventa.org