Управа

Директор ЈЗУ Дом здравља Дервента Прим. др Биљана Ненадић спец.гинеколог и акушер.

тел/факс: +387 (0)53 333-299 е-маил:  domzdravlja@dzderventa.org

телефон секретарице директора +387 (0)53 331-023

Помоћник директора за немедицинске послове Дома здравља и руководилац Службе за финанисије, књиговодство и рачуноводство

Слободан Видојевић дипл.економиста тел.053 331-533 и моб. 066 278-299, е-маил domzdravlja@dzderventa.org

Главни медицински техничар Дома здравља, Биљана Радишковић, виша медицинска сестра

тел. 053 331-023 лок.111 и моб. 065 377-219 е-маил domzdravlja@dzderventa.org

Служба за увођење, праћење и побољшање квалитета и сигурности здравствених услуга,

Помоћник директора за медицинске послове Дома здравља и руководилац службе др Милена Бјеговић-Ђујић специјалиста епидемиолог,

тел. 053 331-023 лок. 112 и моб. 065 080-679 е-маил domzdravlja@dzderventa.org

Организациона структура ЈЗУ Дома здравља Дервента