О нама

Дом здравља Дервента, јавна установа у државној својини, послује и обавља своју дјелатност под називом Јавна здравствена установа Дом здравља Дервента. Основан је 28.04.1995. године, гашењем болничких капацитета предратног Медицинског центра у Дервенти, а оснивач је Скупштина општине Дервента. Основна дјелатност Дома здравља је Дјелатност опште медицинске праксе и надлежан је за примарни ниво здравствене заштите у општини. Расположивим кадром, опремом и простором, Дом здравља обезбјеђује квалитетну свеобухватну и доступну здравствену заштиту за кориснике на подручју општине.

Дјелатност Дома здравља је организована кроз :

– Службу породичне медицине односно дјелатност опште медицинске праксе

– Службу за здравствену заштиту жена,

– Службу за заштиту дјеце и омладине,

– Службу за пнеумофтизиолошку заштиту,

– Службу за радиолошку и ултразвучну дијагностику ,

– Службу за хигијенско-епидемиолошку заштиту,

– Амбуланту за превентиву и општу стоматологију,

– Центар за ментално здравље и

– Центар за физикалну рехабилитацију

Дјелатност опште медицинске праксе обухвата обављање дјелатности медицинског савјетовања и лијечења, укључујући и превентивну медицинску заштиту путем тимова породичне медицине. На систем породичне медицине Дом здравља је у цјелости прешао 2005. године. Формирано је укупно десет тимова породичне медицине. Осам тимова породичне медицине ради у Дому здравља, а два тима раде у теренским амбулантама.

Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета заштите је обавила вањску оцјену за три тима породичне медицине у ЈЗУ Дом здравља и од 27. новембра 2013. године Дом здравља је Сертификована здравствена установа. Сертификацијом је уређен систем функционисања ове здравствене установе који побољшава сигурност пацијената и особља, унапређује процес рада и омогућава стварање једнаких или приближно једнаких услова за пружање здравствених услуга у цијелом систему здравствене заштите РС и ствара веће повјерење корисника у систем здравствене заштите. Дјелатност специјалистичке медицинске праксе обухвата обављање дјелатности медицинског лијечења и савјетовања доктора специјалиста-интернисте, неуропсихијатра, дерматовенеролога, педијатра, физијатра, офталмолога, медицинског психолога, специјалисте медицине рада. Посебна пажња се посвећује превентивној заштити, коју у оквиру Дома здравља обавља Центар за физикалну рехабилитацију у заједници (ЦБР), Центар за заштиту менталног здравља (ЦМЗ)и Служба за хигијенско-епидемиолошке заштиту (ХЕС). У оквиру дјелатности стоматолошке праксе обавља се дјелатност опште стоматолошке праксе као и дјелатност превентиве, дјечије и опште стоматологије, те израда вјештачких зуба, мостова итд.

У оквиру Дома здравља дјелује и Служба за здравствену заштиту жена  те Служба за радиолошку и ултразвучну дијагностику у оквиру које се проводе дијагностичке процедуре из области стандардне радиографије, мамографије и ултразвука. У Дому здравља ради и лабораторија за биохемијско-хематолошке анализе крви, служба хитне помоћи те дјелатност медицинских сестара,  физиотерапеута као и служба за снабдијевање лијековима и медицинским средствима. Поред медицинских служби у Дому здравља раде и немедицинске службе: правна, кадровска и административна, књиговодство и рачуноводство и техничка служба.

У марту 2014. године Дом здравља је потписао Протокол о пословно –техничкој сарадњи са болницом „Свети Апостол Лука“ из Добоја у вези пружања услуга консултативно-специјалистичке заштите. Овим Протоколом је проширен обим услуга у Дому здравља Дервента па су пацијенти сада у могућности да добију услуге из области интерне медицине и кардиологије, опште хирургије, урологије, оториноларингологије,дерматовенерологије, неурологије и пулмологије.

Тимови породичне медицине у Дому здравља раде у двије смјене, од 7:00 -20:00 часова.

У Дервенти је већ 1880. године установљено љекарско мјесто од стране тадашње Земаљске владе, а потом се образује Санитарна комисија од три члана (котарски љекар, полицијски референт и општински одборник). Овој комисији је спадала дужност санитарног надзора на територији Дервенте, Босанског Брода и Оџака.

Здравствено стање становништва је било лоше и било је у то вријеме веома тешко. Због таквих тешких здравствених прилика Земаљска влада 28. марта 1884. године именује Александра Гринхута за котарског љекара у Дервенти, који је дошао из Мађарске, а у јанурау 1885. године отвара се прва Општинска болница у Дервенти. Капацитет ове болнице је у нормалним условима био 20, а у нужним и до 25 постеља.

Обзиром да постојећа зграда болнице ускоро постаје тијесна да би задовољила све потребе котара, 1901. године је одлучено да се у општини Дервента гради нова болница (чији су трошкови изградње износили 113.300 круна) Тако је нова болница отворена 1. новембра 1904. године. Грађена је по свим тадашњим хигијенско – санитарним и грађевинским условима. Имала је 10 соба са 31 постељом. Поред осталог, у болници је била модерно опремљена операциона сала и амбуланта. Болница је имала канализациону и водоводну мрежу.

У годинама 1893., 1913., 1916., Дервентом су харале епидемије колере, а 1918. године и шпанска грозница. Због тога је у Дервентском Лугу изграђена ’’колера – болница’’, а касније је премјештена у зграду Воћарско виноградарске станице, гдје је сада зграда гимназије. Колера – болница је могла да прими око 200 болесника.

У Дервенти након другог свјетског рата долази до брзог развоја здравства. До 1992. године, радило је више од 80 љекара разних специјалности. Изграђене су нове зграде за болесничке постеље, амбуланте по мјесним заједницама и здравствена заштита је била на веома виском нивоу.

Данас је све враћено уназад, па чак до доба отварања прве болнице у Дервенти. Дервента има инфрструктуру и зграде, али нема болницу. Сада је ту Дом здравља и амбулантно давање услуга. Стара зграде болнице је и сада у добром стању, али не служи сврси за коју је била намијењена у градњи још 1901. године.