Пројекат јачања сестринства у Дервенти

Представници општине Дервента, Дома здравља и Фондације „Фами“ данас су потписали споразум на основу којег ће се реализовати Пројекат јачања сестринства. На основу овог пројекта, мединсинске сестре из дервентског Дома здравља ици ће на додатну едукацију, како би се у будућности што квалитетније бринули о пацијентима.
Пројекат јачања сестринства има циљ да се уведе здравстена њега у цјелокупној заједници. На овај начин медицинским сестрама и техничарима из тимова породичне медицине у Дому здравља обезбједиће се потребна обука, тручно усавршавање и опрема како би моглу пружати низ услуга, у домовима пацијената и другим службама и установама.
Директор Дома здравља др Мирко Шаран истакао је да боље здравствене услуге подразумијевају излазак једног дијела активности из просторија установе и рад на терену.
– У наредна два мјесеца трајаће доедукација наших медицинских сестара како би имали квалитетан, савремен и професионалан рад на терену. Замислили смо то тако да у овоме учествују сви сегменти друштва на локалном нивоу, од Полицијске станице, до Центра за социјални рад до невладиних организација, како бисмо из свих углова пришли нашем становништву. Планирали смо да од двије медицинске сестре, колико их је у сваком тиму породичне медицине, једна буде патронажна и да буде у овој доедукацији за рад на терену тако да би сви тимови, уз свакодневни рад у Дому здравља, били у прилици да добрим дијелом буду ангажовани на терену – рекао је др Шаран.
Пројекат су подржали и руководећи у општни Дервента. Замјеник начелника Синиша Јевтић рекао је да циљ сваке општине да се побољша здравствене установе.
Пројекат јачања сестринства у БиХ финансира Влада Швајцарске, а проводе Фондација Фами и Женевске универзитетске болнице заједно са Министрарством здравља и социјалне заштите Републике Српске и Федералним министарсвом здравства. Поред Дервенте, у овом овим програмом је обухваћено 12 општина у БиХ.