Служба за превентивну дјечију и општу стоматологију

Руководилац службе  др Данило Живак, стоматолог

Одговорна сестра  Данијела Голубовић

Прва смјена: од 07.00 – 14.00 часова

пауза од 10:00 – 10:30 часова

Друга смјена: од 14.00 -20.00 часова

пауза од 16:00 -16:30 часова

др Данило Живак, стоматолог

др Слободанка Мрђа, спец. ортодонт

др Гордана Ратковац, стоматолог

др Зорица Сувајац, стоматолог

Наручивање и информације на број тел. 053/331-023 локал 106

  Служба за превентивну дјечију и општу стоматологију

 Здравствена заштита зуба и уста  дјеце до 6 година

Основне активности у заштити зуба ове популације становништва односе се на:

 -промоција здравља,

– флуор профилаксу заливања фисура,

-превентивно планирање и контрола хигијене,

-систематске прегледе у 3 и 4 години,

-санацију надјених патолошких промјена,

-обезбједјивање ортодонских захвата,

-праћење смјене зуба.

План обима услуга утврдјен је на основу: потпуног стандарда од 3.500 корисника по једном тиму и просјечног броја од 1,70 услуга по кориснику годишње.

Од укупног броја услуга 50% се односи на услуге превентиве.

 Здравствена заштита зуба и уста дјеце (7 – 15 година)

Основне активности су усмјерене на следеће послове:

систематски преглед зуба и уста у трећем, петом и седмом разреду,

спроводјење мјера профилаксе каријеса и других обољења уста и зуба,

спроводјење здравствено – васпитних активности,

санација надјених промјена, ургентна стоматолошка заштита и лијечење повреда.

План обима услуга утврдјен је на основу: потпуног стандарда од 3.500 корисника по тиму и просјечног броја од 1,81 услуга по кориснику годишње.

Од укупног броја услуга 40% се односи на услуге превентиве- систематски преглед зуба и уста у трећем, петом и седмом разреду.

 Ортодонција (3 – 18 година)

Основне активности у заштити зуба наведене популационе групе осигураних лица усмјерене су на следеће послове:

-превенција ортодонтских аномалија,

-израда мобилних ортодонских апарата,

-израда чувара простора.

Планирамо да пружамо услуге из области ортодонције за општину Брод и Теслић. 

План обима услуга утврдјен је на основу потпуног стандарда од 18.000 корисника по тиму и просјечног броја од 0,56 услуга по кориснику годишње.

Од укупног броја услуга 30% се односи на услуге превентиве- систематски преглед зуба.

 Здравствена заштита зуба и уста становништва – 15 и више година

Дјелатност у здравственој заштити зуба и уста становништва 15 и више година живота усмјерена је на спријечавање и сузбијање болести зуба и иста, те лијечење и рехабилитација одраслог становништва.

Приоритет у раду су:

-спроводјење системтских прегледа зуба и уста – шупљине,

-обављање прегледа, дијагностике, лијечења и рехабилитације,

-израда тоталних протеза од акрилата- пацијентима преко 65 година бесплатно,

-израда парцијалних протеза од акрилата.

План обима услуга ове дјелатности утврдјен је на основу: потпуног стандарда од 18.000 корисника по једном тиму и просјечног броја од 0,53 услуга по кориснику годишње.

Од укупног броја услуга 30% се односи на услуге превентиве- систематски преглед зуба.