Центар за заштиту менталног здравља

Руководилац службе  др Игор Ђујић спец. психијатар

Одговорна сестра  Бојана Ћосић Вуковић дипл. медицинска сестра

Наручивање и информације на бројеве телефона: 053/332-206  053/331-023 локал 113

онлине информације: cmzderventa@dzderventa.org

Радно вријеме амбуланте је од 07:00 до 15:00 часова.

Центар за заштиту менталног здравља Дома здравља Дервента је добио рјешење и статус акредитиване организационе јединице.

Центар менталног здравља представља свеобухватну и приступачну службу за заштиту менталног здравља у заједници. У склопу службе ради и Метадонски центар.

 Дјелатност Центра чине следеће услуге:

проводјење мјера промоције менталног здравља, превенције, дијагностике и лијечења менталних поремећаја и обољења и водјење прописане документације и уредног извјештавања релевантне институције,

ради на промоцији о значају очувања менталног здравља као дјела општег здравља, како појединца тако и цијеле заједнице,

рад на превенцији менталних поремећаја и обољења, а посебно код дјеце и омладине кроз специфичне програме заштите, уз сарадњу са школама и другим васпитним институцијама,

рад на раном откривању, дијагностици и лијечењу менталних поремећаја и обољења користећи:

психијатријске прегледе,

фармаколошку терапију,

психотерапеутске индивидуалне и тимске методе,

радну и окупациону терапију

психијатријску патронажу у којој по потреби учествују сви чланови тима;

обезбједјује континуитет у праћењу особа са менталним поремећајима и обољењима махом хоспитализације, укључујући подршку и рад са породицом;

рад на смањењу нивоа онеспособљености проузроковаане менталним поремећајима, те заштити менталног здравља код особа са другим облицима онеспособљености;

помаже реинтеграцију особа са менталним проблемима и особа у стању социјалног искључења, у радну и социјалну средину уз поштовање права јачања индивидуалног идентитета особе, самосвијести и достојанства и објективно укључивање у доношењу одлука.

Планирамо да пружамо услуге и за становништво са Општине Брод.