Служба за РТГ и ултразвучну дијагностику

Руководилац службе др Биљана Живковић, спец. Радиолог

Одговорна сестра Бојана Ћосић-Вуковић дипл. медицинска сестра

Наручивање и информације на број тел. 053/331-023 локал 109 моб 065-078-267

Радно вријеме:од 08.00  – 13.00

У оквиру Службе за радиолошку и ултразвучну дијагностику се изводе сљедеће дијагностичке процедуре:

стандардне радиографије,

радиографије у стоматологији,

мамографија,

ултразвучни прегледи.

Побољшани су услови рада у служби првенствено се мислили на дигитализацију уопште као и на дигитализацију аналогне опреме.

Увођењем кориштења рачунара и штампача приликом писања налаза  знатно се скраћује вријеме трајања једног прегледа чиме се аутоматски може повећати број урађених прегледа,односно услуга у току дана,а пацијент добија читко написан налаз у најкраћем времену.

Кориштење интернета у радиологији омогућује слање слика и консултацију са другим колегама,установама као и приступ најновијим научним радовима из области радиологије.

Највећи бенефит се добија дигитализацијом постојеће аналогне опреме.

Стручно медицинске предности дигитализације су:

добијање рендгенских слика доброг квалитета уз постојање могућности магнификације,

нема понављана лоше учињених радиографија(што зависи од квалитета ЦР опреме),

могућност већег  протока пацијената,

могућност архивирања снимака,

мања доза зрачења за пацијента и професионално лице(ово се односи на ДР,док за ЦР то није правило-у неким ситуацијама се користе и веће дозе зрачења од стандардних),

ради се без хемикалија што за резултат има смањење загађења човјекове средине,

телерадиологија-могућност размјене слика и налаза са другим медицинским установама.

Економске предности дигитализације су:

већи број услуга по апарату,

уштеда на рендгенским филмовима,

елиминисање процесора филмова- из употребе се избацује комора што подразумијева, да нема амортизације и трошкова одржавања коморе,

уштеда електричне енергије.

Налази стандардних радиографија су описни, а у оквиру њих је садржана дијагноза. Сваки налаз, уколико је потребно, садржи препоруку за консултацију доктора специјалисте или за другу дијагностичку процедуру.

РТГ снимке са радиолошким извјештајем медицински техничар издаје пацијенту сваки радним даном од 12 до 13 часова (осим када се ради о хитним случајевима,  када РТГ снимке са радиолошким извјештајем пацијенти добијају одмах по завршеној претрази).

Мамографски прегледи у Служби за радиолошку и ултразвучну дијагностику се изводе на основу писаног захтјева-упутнице доктора породичне медицине или доктора специјалисте гинеколога. Пацијенти  преглед могу заказати лично или путем телефона.

Након завршеног снимања доктор специјалиста радиолог очитава мамографске снимке и пише радиолошки извјештај/налаз који, исти дан, заједно са снимцима радиолошки техничар издаје пацијенту.

Мамографски налази су описни са закључком по типу БИ РАДС класификације и садрже препоруку за контролну мамографију или неку другу дијагностичку процедуру.

План и обим услуга утврдјен је на основу: потпуног стандарда од 50.000 корисника по једном тиму и просјечног броја од 0,36 услуга по кориснику годишње.