План јавних набавки

Израда плана јавних набавки је законска обавеза, гдје је законом дефинисано да уговорни орган може започети поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у плану набавки или када уговорни орган донесе посебну одлуку о покретању поступка јавне набавке.

Прочитај више